Mất bao lâu để xếp hạng lại một website đã được phục hồi

John Mueller của Google đưa ra câu trả lời chi tiết về việc mất bao lâu để xếp hạng lại một trang web đã được phục hồi và tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy.

Một cuộc thảo luận hấp dẫn trong hangout theo giờ làm việc của Google về việc mất bao lâu để xếp hạng lại một website trước đó đã lưu trữ nội dung chất lượng thấp. John Mueller trả lời rằng Google mất bao lâu để tính toán lại chất lượng của một trang web sau khi loại bỏ hàng nghìn trang chất lượng thấp và sau đó giải thích tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy.

Câu hỏi liên quan đến một trang web trong đó 80% trang web có chất lượng thấp. Bối cảnh của câu hỏi là phục hồi một trang web được Google thu thập thông tin kém.

Nội dung chất lượng thấp ảnh hưởng đến các mẫu thu thập thông tin

Câu hỏi được đặt ra trong bối cảnh một câu hỏi lớn hơn về việc thu thập thông tin không đủ trang web nơi hàng nghìn trang không được lập chỉ mục.

Những câu hỏi sau đó chuyển sang việc cắt bớt các trang chất lượng thấp để Google có thể tìm và thu thập dữ liệu 20.000 trang chất lượng cao hơn trong tổng số khoảng 100.000 trang, phần lớn trong số đó có chất lượng thấp.

Xem thêm: 4 cách tối ưu hóa để cập nhật trải nghiệm trang của Google

Chiến lược loại bỏ các trang web chất lượng thấp

Người đặt hàng loạt câu hỏi cuối cùng đã hỏi Google sẽ mất bao lâu để tính toán lại chất lượng trang web sau khi cải thiện trang web và bắt đầu thu thập thông tin, lập chỉ mục và xếp hạng trang web như bình thường.

Người đặt câu hỏi đã hỏi:

Mất bao lâu để Google có thể tính toán lại danh tiếng của các trang và sơ đồ trang web là đáng tin cậy.

John Mueller đã giải quyết vấn đề tự cải thiện chất lượng trang web, nói rằng đó không phải là vấn đề kỹ thuật hơn là vấn đề chiến lược.

Nhưng anh ấy vẫn chưa giải quyết được việc mất bao lâu để xếp hạng lại trang web.

Anh ấy làm điều đó trong câu trả lời tiếp theo.

Mueller trả lời:

Nâng cao chất lượng tổng thể của một trang web, tôi nghĩ rằng đó là một vấn đề không phải là vấn đề kỹ thuật trong hầu hết các phần và gần giống như một vấn đề chiến lược.

Như làm thế nào để bạn tiếp cận những gì bạn xuất bản?

Một cách tiếp cận mang tính kỹ thuật hơn một chút là nghĩ xem bạn có thể làm gì để giảm số lượng trang mà bạn cung cấp để bạn có… thay vì nói rằng bạn có 100.000 trang thì bạn hãy nói rằng tôi có 20.000 trang mà không muốn Google để thu thập thông tin và lập chỉ mục và đây là 20.000 trang tốt nhất của tôi.

Bằng cách đó, chúng tôi dễ dàng hơn rất nhiều một mặt để nói tốt, chúng tôi có thể thu thập thông tin và lập chỉ mục 20.000 trang, điều đó tốt.

Và chúng tôi có thể nhìn vào trang này và thấy những trang này đang hoạt động rất tốt.

Từ đó, chúng tôi có thể mở rộng sang phần còn lại của trang web theo thời gian.

Vì vậy, đó là điều mà đôi khi tôi thấy các trang web làm và tôi nghĩ rằng đó là một chiến lược tốt.

Bởi vì nó cũng giúp bạn tinh chỉnh một chút và suy nghĩ về điều gì thực sự tạo nên một trang chất lượng cao và làm thế nào chúng tôi có thể xác định điều đó, có thể tự động theo quy mô.

Mất bao lâu để xếp hạng lại một trang web đã được phục hồi

Người đặt câu hỏi tiếp theo hỏi Google mất bao lâu để xếp hạng lại một trang web theo lời khuyên của anh ta về việc loại bỏ 80.000 trang chất lượng trong số 100.000 trang để hiển thị 20.000 trang có chất lượng cao nhất.

Xem ngay: 10 cách để Google lập chỉ mục trang web của bạn

Mueller trả lời:

Tôi cho rằng phải mất vài tháng, có thể là nửa năm, một cái gì đó dọc theo những dòng đó.

Bởi vì chúng tôi thực sự cần dành thời gian để hiểu về cơ bản trang web mới mà chúng tôi tìm thấy như vậy.

Và một số thứ chúng tôi sẽ thu thập khá nhanh.

Nhưng khi chúng ta đang nói về chất lượng tổng thể của trang web, điều đó sẽ mất một chút thời gian.

Tuyên bố này tương tự như câu trả lời từ tháng 4 năm 2021, nơi ông đã khuyên:

Nó có lẽ giống như…tôi không biết…ba, bốn tháng, tương tự như vậy, nếu bạn thực hiện những thay đổi đáng kể về chất lượng.

Kết

Câu trả lời thú vị của Mueller bởi vì đầu tiên, ông nói rằng trang web đã thay đổi đáng kể có 80% nội dung bị xóa về mặt kỹ thuật được coi là một trang web mới về nội dung của một trang web hoàn toàn mới so với trang web cũ và nội dung trên trang web đó.

Nhận xét thú vị thứ hai của Mueller tất nhiên là phải mất từ vài tháng đến nửa năm để Google thu thập dữ liệu và xếp hạng lại một trang web về cơ bản mới có khoảng 20.000 trang.

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.