Mời bia

Nếu bạn cảm thấy các bài viết mình chia sẻ có thể giúp ích cho bạn thì bạn cũng có thể mời bia mình. Bạn có thể sử dụng các cách sau để mời mình.

TPBank

Số tài khoản: 90968.441.381

Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Cường

Vietcombank

Số tài khoản: 0911.0000.55194

Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Cường

Sacombank

Số tài khoản: 0602.5074.5322

Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Cường