kiem tra duong truyen mang

kiem tra duong truyen mang