Kiểm tra tốc độ mạng bằng tiếng Việt

Tốc độ mạng ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm của người dùng, để kiểm tra tốc độ mạng nhanh nhất và chính xác nhất bạn có thể sử dụng công cụ đo tốc độ mạng dưới đây.

Kiểm tra tốc độ mạng với giao diện tiếng Việt

Nhấn vào “Bắt đầu đo” để kiểm tra tốc độ mạng mà bạn đang sử dụng nha, nhớ tắt tất cả các ứng dụng đang sử dụng mạng để có kết quả chính xác nhất.

Lưu ý: Tắt tất cả các thiết bị và các ứng dụng đang gây ngốn tài nguyên internet để có được kết quả tốt hơn.

Ngoài ra, các bạn cũng có thể xem bản đồ phủ sóng mạng 3G, 4G và 5G tại đây

Bình luận bị đóng, nhưng trackbacks Và pingback được mở.