PHẦN MỀM

PHẦN MỀM

Tải phần mềm eSchool

Phần mềm eSchool giúp người dùng quản lý mọi phương diện của một tổ chức giáo dục, từ quản lý sinh viên, chuyên đề đến lập kế hoạch ngân sách cùng tùy chọn lập báo cáo và tạo thời gian biểu…