Tải phần mềm quản lý kho VINEMACC

Vinemacc là phần mềm quản lý kho dành cho nhiều kho hàng giúp bạn quản lý hệ thống kho phức tạp, quản lý tồn kho theo số lượng, có thể quản lý tồn kho theo ngày hoặc theo giá trị.

tải phần mềm quản lý kho vinemacc

Phần mềm Vinemacc hỗ trợ bạn nhập và xuất dữ liệu bằng excel dễ dàng nhằm hạn chế thất thoát hàng hóa cũng như sai sốt các con số.

Tải phần mềm quản lý kho Vinemacc

Phần mềm quản lý kho Vinemacc thực hiện quản lý bằng mã vạch, hỗ trợ tạo mã vạch cho hàng hóa và quản lý thông tin hàng hóa như tên, kích thước,… Bạn cũng có thể thêm các trường để phù hợp với sản phẩm.

Có thể bạn cần: Tải phần mềm Steam

Những tính năng của phần mềm quản lý kho Vinemacc

  • Thực hiện thống kê hàng tồn kho chính xác.
  • Dự báo thời gian sẽ bán hết hàng tồn kho.
  • Thống kê doanh thu bán hàng.
  • Quản lý sản phẩm chuyên nghiệp.
  • Theo dõi công nợ của khách hàng.
  • Tạo tài khoản và phân quyền sử dụng.

Có thể bạn cần: Tải phần mềm kê khai thuế trực tuyến HTKK

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.