Tải phần mềm làm video ProShow Producer

ProShow Producer là môt trong những phần mềm dựng phim từ ảnh được sử dụng nhiều nhất trong các studio, ảnh viện áo cưới nhờ những tính năng đơn giản và kho hiệu ứng chuyển ảnh phong phú. Bên cạnh các phần mềm như ProShow Gold hay Windows Live Movie Maker thì phần mềm ProShow Producer cũng được rất nhiều người dùng trên khắp thế giới sử dụng.

Tải phần mềm Davinci Resolve

tải-phần-mềm-proshow-producer

Nhấn vào link sau để tải phần mềm ProShow Producer

Tải phần mềm ProShow Producer

Các tính năng nổi bật của phần mềm ProShow Producer

– Nâng cấp các trính diễn của bạn với nhiều tùy chọn sáng tạo mới bao gồm Text Layers, các chú thích nâng cao, các KeyFrame.

– Nâng cấp các tùy chọn điều khiển audio và tùy chọn nhập dữ liệu mới.

– Bổ sung nhiều giao diện mới, mẫu mới và nhiều cải tiến khác.

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.