Phần mềm Matlab r2019b

Matlab là phần mềm hỗ trợ học toán, cung cấp môi trường tính toán số và lập trình, thực hiện phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin. Matlab đã trải qua quá trình phát triển và cải tiến liên tục về tính năng, phục vụ cho việc học toán, thực hiện nhiều mô hình trong thực tế và kỹ thuật.

Phần mềm matlab giúp bạn tính toán ma trận, vẽ đồ thị hàm số, biểu đồ với thông tin cho trước, ngoài ra matlab còn tạo ra các giao diện người dùng cũng như tạo liên kết với các công cụ lập trình nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Matlab tạo ra một môi trường thuận lợi đầy đủ chức năng giúp người dùng nhập các biểu thức, công thức toán học và thực hiện tính toán dễ dàng. Matlab có đầy đủ các kiểu dữ liệu đơn giản như: Số nguyên, số thực, ký tự, logic; các chuỗi ký tự trong dấu nháy đơn hoặc nháy kép; kiểu dãy số ma trận… Phần mềm matlab cho phép người dùng tính toán số với ma trận, cẽ đồ thị hàm số hoặc biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán phức tạp.

Tham khảo: Phần mềm SEO iclick

tải phần mềm matlab

Matlab có phân biệt chữ hoa và chữ thường khi nhập dữ liệu để tính toán, bổ sung các lệnh gán, cho phép khai báo hàm số, thực hiện cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp. Matlab cho phép thao tác nhiều kiểu cú pháp viết tắt để lập trình nhanh hơn, nhất là khi thao tác dấu nhắc lệnh. Matlab giúp người dùng tạo các kiểu đồ thị khác nhau như biểu đồ dạng thường, biểu đồ chấm điểm, các lớp màu 2 chiều, đường đồng mức và đường cong, mặt cong ba chiều.

Với rất nhiều ứng dụng hiện nay, phần mềm matlab giờ đây đã trở nên quen thuộc với sinh viên ngành kỹ thuật và những người nghiên cứu về lập trình. Matlab còn tạo các giao diện người dùng và liên kết với nhiều chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, hỗ trợ tối đa cho những công việc lập trình nói chung.

Phần mềm Matlab r2019b

Những tính năng chính của phần mềm matlab

* Hỗ trợ nhập và tính toán các công thức toán học.

* Tích hợp phong phú các kiểu dữ liệu.

* Tính toán số với ma trận.

* Vẽ nhiều kiểu đồ thị phúc tạp.

* Thực hiện nhiều mô hình trong thực trế và kỹ thuật.

Tham khảo: Phần mềm Photoshop CS6

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.