Google trả lời truy vấn của bạn như thế nào?

Có bao giờ bạn tự hỏi, khi người dùng nhập câu hỏi trên các công cụ tìm kiếm như Google thì kết quả được trả về như thế nào chưa? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu cách mà công cụ tìm kiếm hiểu và phân loại các truy vấn để cung cấp câu trả lời tốt nhất cho người dùng.

Mục tiêu chính của công cụ tìm kiếm là giúp người có sản phẩm tiếp cận dễ hơn đến với khách hàng.

Cách công cụ tìm kiếm đủ điều kiện để trả về các loại truy vấn

Bước đầu tiên trong quá trình là hiểu những thông tin nào đang được yêu cầu. Tiếp tục là phân loại truy vấn là ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao hoặc làm thế nào để truy vấn. Việc phân loại này có thể diễn ra bởi bất kỳ những từ cụ thể, bao gồm các truy vấn như được minh họa ở hình dưới đây.

cách công cụ tìm kiếm trả lời truy vấn

Ở hình trên ta nhận thấy hai điều:

  • Google đã xác định người dùng đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi là mục đích chính
  • Google xác định rằng nếu đó không phải là mục đích chính của người dùng thì ý định phụ có thể khác nhau

Bạn có thể tự hỏi làm thế nào các công cụ tìm kiếm có thể xác định rằng người dùng đang hỏi một câu hỏi trong ví dụ ở trên. Và làm thế nào để họ suy luận rằng người dùng đang tìm kiếm thông tin về thời tiết ở vị trí của họ chứ không phải nói chung.

Xem thêm: Google công bố tín hiệu xếp hạng “trải nghiệm trang mới”

Có một số hệ thống kết nối và cung cấp dữ liệu, bạn có thể dựa vào những thông tin dưới đây.

Truy vấn Canonical

Chúng tôi có xu hướng nghĩ về một truy vấn như một yêu cầu với một phản hồi duy nhất.

Khi một truy vấn được chạy một trong những phương pháp họ có thể sử dụng là tạo ra các truy vấn chính tắc.

Google đã phác thảo quá trình trong một bằng sáng chế được cấp vào năm 2016 có tiêu đề là “Evaluating Semantic Interpretation Of A Search Query”. Trong bài viết, họ đã phát thảo một quá trình mà tất cả các giải thích có thể được sử dụng để tạo ra một kết quả. Nói tóm lại, họ sẽ tạo ra một tập kết quả cho cả năm truy vấn.

truy vấn canonical

Sử dụng kết quả tìm kiếm để đánh giá các cách hiểu ngữ nghĩa khác nhau, các dữ liệu khác nhau như dữ liệu nhấp chuột, dữ liệu cụ thể của người dùng và các dữ liệu khác được sử dụng khi tạo kết quả tìm kiếm được tính đến mà không cần thực hiện phân tích bổ sung.

canonical

Về cơ bản, họ không sử dụng nó để chỉ thành công của một kết quả duy nhất, họ sử dụng chúng để đánh giá sự thành công của SERPs.

Neural Matching

Google sử dụng Neural Matching để xác định các từ đồng nghĩa.

Về cơ bản, Neural Matching là một quá trình dựa trên AI cho phéP Google hiểu các từ đông nghĩa ở mức rất cao.

Neural Matching

Các hệ thống AI của họ đang tìm kiếm các từ đồng nghĩa ở mức độ rất phức tạp để hiểu thông tin nào sẽ giải quyết một ý định, kể cả khi nó không được yêu cầu cụ thể.

Situational Similarities

Có rất nhiều ví dụ và lĩnh vực mà bối cảnh tình huống xuất hiện nhưng cốt lõi chúng ta cần nghĩ về ý định truy vấn thay đổi như thế nào theo điều kiện tình huống.

Ở phần trên chúng tôi đã đề cập đến một bằng sáng chế về các hệ thống tạo ra các loại truy vấn chính tắc. Trong bằng sáng chế có ý tưởng tạo ra một mẫu.

Một mẫu có thể được sử dụng cho các loại truy vấn tương tự khác để bắt đầu quá trình nhanh hơn.

Situational Similarities

Seed sets

Dựa trên các mẫu, bộ dữ liệu seed sets được sử dụng.

Các động cơ đào tạo các hệ thống dựa trên sự hiểu biết trong thế giới thực về những gì người dùng muốn và được lập trình bởi các kỹ sư.

Tôi chưa từng đọc bất cứ điều gì về seed sets nhưng nó có ý nghĩa và chắc chắn tồn tại.

Tương tác trong quá khứ

Các công cụ tìm kiếm sẽ kiểm tra xem sự hiểu biết của họ về ý định có chính xác hay không bằng cách đặt kết quả trong bố cục có thể áp dụng và xem người dùng đã từng tìm kiếm gì trước đây.

Tham khảo: Nguyên nhân người xem youtube tăng nhưng doanh thu Youtuber giảm

Điều này có liên quan gì khi công cụ tìm kiếm trả lời câu hỏi?

Để hiểu cách Google trả lời các câu hỏi, trước tiên cần hiểu cách họ kết hợp dữ liệu để hiểu một loại truy vấn có phải là một câu hỏi hay không. 

Khi được thiết lập bằng cách sử dụng kết nối các kỹ thuật được thảo luận ở trên, tất cả những gì còn lại là tìm câu trả lời. 

Vì vậy khi người dùng đã nhập một từ duy nhất thì có thể xác định yêu cầu cho một câu trả lời cụ thể. Việc công cụ tìm kiếm cần làm bây giờ chính là xác định và cung cấp câu trả lời.

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.