Tải phần mềm thiết kế mạch in điện tử KiCad

Phần mềm KiCad được ứng dụng để hỗ trợ người dùng thiết kế sơ đồ điện tử và bảng mạch in. Chương trình kiểm tra tính hợp lý của mạch thông qua các kiểm thử, hiển thị thông tin về toàn bộ lỗi và cảnh báo nếu có.

Phần mềm KiCad tự động thiết kế điện tử, hỗ trợ người dùng thiết kế sơ đồ điện tử và bảng mạch in kèm theo nhiều thông số chuyên dụng.

AutoCad Electrical cũng là phiên bản được sử dụng riêng cho việc thiết kế mạch điện trong vật lý có nhiều chức năng giống với phần mềm nói trên, đối với những ai đã thành thạo phần mềm AutoCad thì việc sử dụng AutoCad Electrical cũng không quá khó khăn.

tải phần mềm kicad

Trình chỉnh sửa sơ đồ tích hợp trong phần mềm KiCad cho phép người dùng lập cấu hình cài đặt trang hiện tại, thực hiện các hành động chỉnh sửa cơ bản như: Cắt, sao chép, dán, xóa, phóng to/ thu nhỏ, vẽ dây và đường dẫn ở mọi hướng.

Tải ứng dụng Bluezone

Ngoài ra, phần mềm KiCad còn cho phép người dùng chèn nhãn, thêm điểm nút, kiểm tra tính hợp lý của mạch bằng cách thực hiện các kiểm thử, hiển thị thông tin về toàn bộ lỗi và cảnh báo, lựa chọn đơn vị đo, in bảng mạch và lựa chọn các thành phần từ thư viện.

Phần mềm KiCad cho phép bạn đăng tải các file NET và xem footprint được chọn, ghi lại macro, gán phím nhanh (hot key) và lưu dự án đã tạo thành file ZIP.

Tải phần mềm KiCad

Các tính năng chính của phần mềm KiCad

  • Hỗ trợ thiết kế sơ đồ điện tử và bảng mạch in.
  • Tích hợp trình chỉnh sửa sơ đồ.
  • Thực hiện các kiểm thử để kiểm tra tính hợp lý của mạch.
  • Mở file Gerber và xây dựng netlist.
  • Hỗ trợ đăng tải file NET và lưu dự án thành file Zip.

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.