Tải phần mềm sao lưu dữ liệu EasyBackup

Phần mềm EasyBackup hỗ trợ người dùng lưu các tập tin và thư mục quan trọng cùng tùy chọn sử dụng bộ lọc, đặt lịch sao lưu và tắt máy sau khi hoàn tất. Phần mềm EasyBackup tạo tệp nén an toàn bằng mật khẩu sử dụng thuật toán mã hóa AES.

Phần mềm EasyBackup hoạt động dựa trên Java Runtime Environment. Sau khi cài đặt, phần mềm EasyBackup tạo một số icn desktop, một dùng để truy cập vào cài đặt chung và cấu hình hoạt động sao lưu, những icon còn lại để mở chương trình và tắt máy.

Tải phần mềm giả lập Java Kemulator

Sau khi lựa chọn thêm sao lưu, cửa sổ mới sẽ xuất hiện, phần mềm EasyBackup yêu cầu người dùng thực hiện một số bước như xác định tên file hoặc file nguồn, thư mục đích cũng như một số tùy chọn sao lưu bổ sung.

Phần mềm EasyBackup còn có khả năng xử lý tất cả kiểu tập tin và thư mục, tập hợp tùy chọn chính cho phép lưu trữ toàn bộ file sao lưu, tạo tệp nén an toàn bằng mật khẩu sử dụng thuật toán mã hóa AES, bao gồm các thư mục con, ghi đè các mục hiện tại và xóa file gốc khi hoàn tất.

Tải phần mềm EasyBackup

Các tính năng chính của phần mềm EasyBackup

  • Tạo sao lưu và khôi phục.
  • Hoạt động dựa trên Java Runtime Environment.
  • Có khả năng xử lý tất cả kiểu tập tin và thư mục.
  • Tính năng sao lưu tự động.
  • Tùy chọn tạo tệp nén an toàn bằng mật khẩu sử dụng thuật toán mã hóa AES.

Hướng dẫn tạo USB Boot bằng phần mềm Rufus

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.