Tải phần mềm hỗ trợ làm việc nhóm Samepage

Phần mềm Samepage giúp người dùng có thể chia sẻ tập tin, cho phép người dùng liên lạc với nhóm, tạo, phân công công việc và thực hiện công việc theo tiến độ đã đặt ra theo thời gian đã xác định. Phần mềm hỗ trợ tạo thông báo cho công việc ưu tiên, tính năng báo lại và gán màu cho công việc.

Trong trường hợp cần làm việc nhóm, bạn sẽ nhận thấy tầm quan trọng của giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp. Phần mềm Samepage là công cụ chuyên dùng để nâng cao tương tác nhóm và hỗ trợ quá trình chia sẻ tập tin.

Tải trình duyệt Firefox mới nhất

Nếu bạn đang là quản lý thì phần mềm Samepage cho phép bạn tạo nhiệm vụ mới cho đồng nghiệp và phân công công việc nhanh chóng.

Tùy thuộc vào tính cấp thiết của công việc, phần mềm Samepage hỗ trợ tạo thông báo cho công việc ưu tiên và tính năng báo lại. Thêm vào đó, nếu bạn đang xem một công việc cụ thể, bạn có thể lập cấu hình ứng dụng để gửi thông báo trạng thái cũng như nhận xét đến người nhận công việc đó.

Tải phần mềm Samepage

Các tính năng chính của phần mềm Samepage

  • Nâng cao tương tác nhomsm và hỗ trợ quá trình chia sẻ tập tin.
  • Tạo, phân công công việc và thực hiện theo tiến độ công việc đã xác định.
  • Hiển thị tất cả việc phân công trong quan hệ với công việc khác cần hoàn thành trong lịch ghi nhớ.
  • Hỗ trợ tạo thông báo cho công việc ưu tiên và tính năng báo lại.

Tải phần mềm học tập miễn phí Google ClassRoom

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.