Cách nén và xóa ảnh gốc bằng Smush

Bạn muốn kiểm soát tốt hơn các hình ảnh đã tải lên của mình? Smush cho phép bạn nén hình ảnh đã tải lên, sao lưu hình ảnh đã tải lên, chia tỷ lệ hình ảnh đến một ngưỡng mong muốn, vô hiệu hóa hoàn toàn việc chia tỷ lệ và hơn thế nữa.

Với Smush, giờ đây bạn có thể ghi đè chức năng WordPress Core trong cài đặt plugin để nén và xóa hình ảnh gốc.

Chúng tôi đã điều chỉnh công cụ thông báo số lượng lớn và thêm một số tùy chọn cho phép bạn chọn cách quản lý điều này.

Trước khi đi sâu vào vấn đề, chúng ta hãy giải thích “bản gốc” là gì.

Bản gốc và tỷ lệ

Khi WordPress phiên bản 5.3 được giới thiệu vào tháng 10/2019, WordPress đã quyết định thay đổi cách họ xử lý các hình ảnh lớn.

Về cơ bản, WordPress đã xác định một ngưỡng (mặc định là  2560px) và tất cả hình ảnh lớn hơn mức đó sẽ được thu nhỏ lại, để lại cho người dùng tất cả các tệp đính kèm được tạo thông thường, cùng với phiên bản được chia tỷ lệ, cùng với hình ảnh lớn thực tế mà bạn đã tải lên.

Trích dẫn nhóm WordPress:

Nếu chiều cao hoặc chiều rộng của hình ảnh vượt quá ngưỡng này, nó sẽ được thu nhỏ lại, với ngưỡng được sử dụng làm giá trị chiều cao tối đa và chiều rộng tối đa. Hình ảnh thu nhỏ sẽ được sử dụng là kích thước lớn nhất hiện có.

Lưu ý: Việc chi tỷ lệ hoạt động với hình ảnh JPEG vì nhóm của WP đã xóa chức năng này khỏi tệp PNG do một số vấn đề.

Trường hợp sử dụng

Có nhiều lý do khác nhau khiến bạn muốn nén hình ảnh đã tải lên của mình hoặc thậm chí đi thêm một bước nữa và tắt hoàn toàn chức năng chia tỷ lệ mặc định của WordPress.

Ví dụ: Bạn có thể có người dùng không biết rằng tải lên hình ảnh 20MB trực tiếp từ máy ảnh của họ không phải là một phương pháp hay khi sử dụng hình ảnh với WordPress.

Hoặc hình ảnh có thể đang chiếm nhiều dung lượng trên máy chủ của bạn và vì nhiều lý do khác nhau, bạn không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng nén chúng.

Vấn đề là…bạn có lý do của mình và Smush cho phép bạn chọn cách xử lý hình ảnh để phù hợp hơn với quy trình làm việc của mình.

Xem ngay: Cách bảo mật WebSite của bạn tránh bị hack chi tiết

Làm thế nào nó hoạt động?

Cho dù bạn đã cài đặt Smush miễn phí hay Smush Pro, hãy đi tới Bulk Smush > Cài đặt và cuộn xuống dưới.

Bạn sẽ tìm thấy một số tùy chọn mới:

làm thế nào nó hoạt động?

Thay đổi kích thước hình ảnh đã tải lên: Cho phép bạn thay đổi ngưỡng chiều rộng và chiều cao tối đa mặc định do WordPress xác định thành các kích thước khác.

Tắt hình ảnh được chia tỷ lệ: Cho phép bạn tắt hoàn toàn chức năng chia tỷ lệ, có nghĩa là WordPress sẽ không tạo các phiên bản chia tỷ lệ, có nghĩa là WordPress sẽ không tạo các phiên bản chia tỷ lệ hình ảnh đã tải lên của bạn nếu chúng lớn hơn ngưỡng. Về cơ bản, điều này cho phép bạn quay lại cách WordPress quản lý hình ảnh có kích thước lớn trước phiên bản 5.3.

Bật nén hình ảnh đã tải lên: Cho phép bạn làm nhỏ những hình ảnh khổng lồ đã nói trước đó. Không còn 20MB+ hình ảnh chiếm dung lượng trong máy chủ của bạn (trừ khi bạn muốn).

Smush cũng cung cấp cho bạn tùy chọn để sao lưu các hình ảnh đã tải lên của bạn.

Ưu đãi dành cho bạn: Ưu đãi Inet Hỗ trợ khách hàng phục hồi sau dịch

Nếu bạn muốn nén hình ảnh được chia tỷ lên của mình, bạn sẽ thấy kích thước ngưỡng mà bạn xác định dưới dạng một mục khác trong Bulk Smush > Image Size > Custom.

hướng dẫn sử dụng plugin smush

Trong công cụ > khôi phục hàng loạt, bạn có thể khôi phục hình thu nhỏ của mình miễn là bạn đã bật tùy chọn sao lưu hình ảnh đã tải lên của mình.

khôi phục hình ảnh trong smush

Cung cấp cho tính năng này một vòng quay và bắt đầu quản lý hình ảnh đã tải lên của bạn tốt hơn trong WordPress.

Bạn đã thử các tính năng thay đổi kích thước và nén hình ảnh của Smush chưa? Chia sử cảm nhận của bạn dưới đây.

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.