Tải phần mềm WampServer

Phần mềm WampServer là một hình thức Client Server được dùng để hỗ trợ cho việc lập trình web động, giúp cho những người đam mê lập trình web có tài liệu đầy đủ để thiết kế những mẫu web theo phong cách và sở thích cá nhân. Phần mềm WampServer bao gồm các thành phần của windows, Apache, MySQL, PHP / Perl / Python và có thể hoạt động trên các phiên bản của windows.

Có thể bạn cần: Tải phần mềm Xampp mới nhất

Phần mềm WampServer cung cấp các bộ công cụ gồm Apache, phần mềm máy chủ Web, PHP, ngôn ngữ lập trình theo dạng Script, chạy trên máy chủ và trả về mã HTML cho trình duyệt, MySQL, cơ sở dữ liệu cơ bản để tạo các trang web động. Phiên bản mới nhất của phần mềm WampServer cũng bao gồm Xdebug, XDC, SQLBuddy, phpMyAdmin và webGrind cung cấp những tính năng nâng cao để quản trị nội dung Website được tạo nên.

Tải phần mềm WampServer

Những tính năng chính của phần mềm WampServer

  • Hỗ trợ cài đặt dữ liệu thiết kế web
  • Quản lý hệ thống máy chủ
  • Dễ cài đặt và sử dụng

Tải phần mềm giả lập GameLoop

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.