Tải phần mềm Visual Studio Code

Visual Studio Code là phần mềm chuyên dụng để thiết kế và xây dựng ứng web và các chương trình đám mây. Phần mềm Visual Studio Code có nhiều điểm tương đồng về mặt tính năng với Visual Studio, nhưng chú trọng và các tính năng biên dịch mã, xây dựng và khử lỗi cho các ứng dụng đám mây và ứng dựng web trong giao diện hiện đại.

Tải phần mềm uTorrent miễn phí

Một trong những điểm nổi bật của Visual Studio Code là tính năng quản lý Git, hỗ trợ người dùng tối đa trong các công việc kiểm thử, xây dựng, gói phần mềm và khai thác các đoạn mã sample cũng như tạo các phân đoạn mã riêng. Bạn có thể kết hợp phiên bản biên dịch mã này với phần mềm Visual Studio để hỗ trợ tốt hơn cho công việc lập trình.

Tải phần mềm Visual Studio Code

Phần mềm Visual Studio Code hỗ trợ tính năng xuất dự án sang các tâp jtin văn bản và hoạt động với nhiều ngôn ngữ lập trình thông dụng như C#, C++,… Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ phát triển trong các nền tảng Node.js và ASP.NET.

Tải phần mềm giả lập Java Kemulator

Những tính năng chính của phần mềm Visual Studio Code

  • Biên dịch mã, thiết kế và khử lỗi cho ứng dựng web, ứng dụng đám mây.
  • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình.
  • Phát triển trong nền tảng Node.js và ASP.NET.
  • Quản lý git.

Tải phần mềm làm game Unity

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.