Tải phần mềm eNetViet

Phần mềm eNetViet hỗ trợ phụ huynh và nhà trường theo dõi và quản lý học sinh, đối tượng sử dụng là sở, phòng giáo dục, các đơn vị trường học và phụ huynh. Phần mềm eNetViet cho phép gửi thông báo từ cấp trên đến cấp dưới, giúp các phụ huynh và học sinh có thể tra cứu, xem điểm, xem thông tin quan trọng liên quan đến học sinh.

tải phần mềm eNetViet

Phần mềm eNetViet có thể giúp phụ huynh nhận tin nhắn từ nhà trường. Mặc định danh bạ sẽ sẵn sàng kết nối với giáo viên trực tiếp giảng dạy con em của mình. Đồng thời cũng có thể xem bảng điểm và các hoạt động trong lớp học hàng ngày của con em trong quá trình học tập.

Tải phần mềm eNetViet

Phần mềm eNetViet còn có thể cho giáo viên cho phép thầy cô nhận tin nhắn từ phụ huynh và trao đổi trực tiếp với họ. Danh bạ của bạn trong phần mềm eNetViet cũng sẵn sàng kết nối với những giáo viên cùng trường, cùng giảng dạy tại tổ bộ môn. Mặc định gửi thông báo tới tất cả học sinh, lớp học mình quản lý.

Tải phần mềm WampServer

Ngoài ra, phần mềm eNetViet còn cho phép giáo viên ghi sổ nhật ký, hoạt động hàng ngày của lớp học. Bảng điểm, nhận xét hàng ngày và các dữ liệu giáo dục khác được đồng bộ tự động với hệ thống thông tin. Bạn sử dụng chính số điện thoại đăng ký sổ liên lạc điện tử làm tài khoản đăng nhập.

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.