Tải GSA Search Engine Ranker

GSA Search Engine Ranker là phần mềm dùng để xây dựng các backlink, phần mềm GSA  Search Ranker có khả năng tạo các backlink theo ngày, là phần mềm hỗ trợ đắc lực cho các SEOer.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO Iclick

Phần mềm Gsa Search Engine Ranker giúp người dùng theo dõi chất lượng backlink được tạo và chắc chắn rằng nó thực sự tồn tại hay không.

Tải Gsa Search Engine Ranker

Phần mềm Gsa Search Engine Ranker không tạo ra database của website cố định, tất cả liên quan đến từ khóa của bạn, nội dung phần mềm dùng để đi backlink cũng sẽ liên quan đến từ khóa và website. Phần mềm sẽ tự động kiểm tra và đăng ký những website phù hợp với thiết lập của bạn, sau khi đi backlink xong phần mềm sẽ tự động thông báo với công cụ tìm kiếm để lập chỉ mục website của bạn.

Tải trình duyệt Google Chrome mới nhất

Ngoài ra, phần mềm này còn cho phép người dùng xem lại toàn bộ backlink đã tạo với toàn bộ các thuộc tính như văn bản, số link gừi và nhận, loại backlink là dofollow hay nofollow để người dùng có thể điều chỉnh phù hợp.

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.